Waterbeleid

Volt wil ander waterbeleid!

• Pak waterbeleid grensoverstijgend aan

• Vernieuw de democratische besluitvorming in het Waterschap

• Bevorder de kwaliteit van grondwater op alle vlakken, waarbij de vervuiler steeds betaalt

• Bestaande Waterschap Instrumenten gebruiken om duurzaamheid en circulariteit af te dwingen

• Verstandig omgaan met water en tegengaan van waterverspilling wordt beleidspunt

integrale visie

Onze integrale visie op water is belangrijk omdat de meeste zetels in ons Waterschap bezet zijn door partijen die een sterk nationale focus hebben en te weinig oog voor het grote geheel waarin wij leven: Europa en de Euregio.

Watervisie

Volt heeft als pan-Europese partij steeds oog voor het internationale karakter van waterbeheer. Soms is water een lust , soms een last en sedert een aantal jaren ook een schaars goed.

Verkiezingsthema's

Als Europese partij stemmen we met alle Volters ook op Europees niveau over ons gezamenlijke beleid, dat we dan op nationaal niveau, maar ook lokaal uitwerken. Onze gezamenlijke uitgangspunten zijn de 5 plus 1 uitdagingen. Voor het Waterschap Limburg en haar specifiek takenpakket zijn daarvan twee speerpunten belangrijk;

Natuur, Milieu, Water en Landschap: grensoverstijgend probleem

vernieuwing en integer

Volt heeft als pan-Europese partij steeds oog voor het internationale Democratische vernieuwing en integer bestuur

Schoon water

Tekorten aan drinkwater en wateroverlast zijn problemen die samenhangen met klimaatverandering. De afgelopen jaren zien we een toenemend patroon van droogte en schaarste en daarnaast plotselinge hoosbuien met enorme wateroverlast. 

Grensoverstijgend

De Limburgse wateruitdagingen kunnen nooit worden aangepakt zonder daarbij onze (directe) De Limburgse wateruitdagingen kunnen nooit worden aangepakt zonder daarbij onze (directe) buurlanden te betrekken.

Volt als pan-Europese partij past perfect in dit plaatje door haar interregionale programma en samenwerking met onze Volt collega’s in andere Europese buursteden en de partner regio's Noord Brabant, Gelderland, Nordrhein Westfalen (NRW), Provincie Luik en de Belgische Provincie Limburg.

Water in Limburg

In Limburg stroomt de Maas van zuid naar noord. Langs de oevers van de Maas strekt zich onze provincie uit. Onze “Mooder Maos” maakt onze provincie zo speciaal. De Maas is de Limburgse levensader, die op haar reis vanuit Eijsden in het zuiden via de grensmaas, de Maasplassen en Venlo naar het noorden stroomt.

lmb Jeker Maastricht

Voor alle inwoners

Volt staat in heel Europa voor gezonde leefomgeving en eerlijk en open bestuur.  Over de lands- en provinciegrenzen heen kijken en leren van de buren.

Transparant bestuur

Volt is voorstander van een transparante overheid, waarin de belangen van alle burgers worden vertegenwoordigd en waar de burger ook wordt gehoord en juist en goed wordt geïnformeerd.