Schoon water

Schoon water, een zaak van levensbelang

Tekorten aan drinkwater en wateroverlast zijn problemen die samenhangen met klimaatverandering. De afgelopen jaren zien we een toenemend patroon van droogte en schaarste en daarnaast plotselinge hoosbuien met enorme wateroverlast. Het veranderen klimaat gaat ons leven ingrijpend veranderen „Eigenlijk hebben we met een probleem te maken dat steeds vaker terugkomt, zo niet het normale beeld gaat vormen”, zegt professor Waterbeheer Piet Verdonschot. „Je zult dus ander beleid moeten gaan voeren waardoor veel meer water wordt opgeslagen als het beschikbaar is.”