Water in Limburg

In Limburg stroomt de Maas van zuid naar noord. Langs de oevers van de Maas strekt zich onze provincie uit. Onze “Mooder Maos” maakt onze provincie zo speciaal. De Maas is de Limburgse levensader, die op haar reis vanuit Eijsden in het zuiden via de grensmaas, de Maasplassen en Venlo naar het noorden stroomt. Net zoals de Maas zijtakken heeft in
Duitsland en België, heeft de Provincie Limburg sterke banden met de omliggende regio. Ook ondergronds. Bruinkoolwinning in NRW heeft direct invloed op ons grondwaterpeil, zeker als de Duitse plannen doorgaan om met Rijnwater een binnenzee zo groot als de stad Utrecht te vullen.
Limburg is letterlijk en figuurlijk doordrenkt met en omgeven door water uit Europa.
Aan de oevers van de Maas wonen in Belgisch en Nederlands Limburg maar liefst twee miljoen burgers, die voor hun drinkwater grotendeels afhankelijk zijn van de Maas en het grondwater.
Waterbeleid in Limburg is daarom ook per definitie grensoverstijgend .