Internationale samenwerking

De Limburgse wateruitdagingen kunnen nooit worden aangepakt zonder daarbij onze (directe) buurlanden te betrekken. Dat geldt ook ten aanzien van de taken van het Waterschap Limburg, die met Rijk, Provincie en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) een belangrijke schakel vormt in de Nederlandse waterketen. In het aanpakken van de problemen rondom de klimaatcrisis moeten versneld stappen worden gezet, waarbij ook een internationaal perspectief moet worden gehanteerd.

lmb_grenzen limburg

Volt als pan-Europese partij past perfect in dit plaatje door haar interregionale programma en samenwerking met onze Volt collega’s in andere Europese buursteden en de partner regio's Noord Brabant, Gelderland, Nordrhein Westfalen (NRW), Provincie Luik en de Belgische Provincie Limburg.

Het inrichten van een realtime internationaal informatieplatform zou kunnen helpen om slagvaardig en succesvol samen te werken op het gebied van (dreigende) wateroverlast. Daarnaast is het beheer en het verdelen van water in tijden van droogte een belangrijk aandachtspunt. Internationale samenwerking
is meer dan ooit belangrijk om voor alle belanghebbenden voldoende water beschikbaar te hebben en te houden.