Waterschap

integrale visie en transparantie

Onze integrale visie op water is belangrijk omdat de meeste zetels in ons Waterschap bezet zijn door partijen die een sterk nationale focus hebben en te weinig oog voor het grote geheel waarin wij leven: Europa en de Euregio. Sterker nog: binnen het Waterschap Limburg worden de meeste zetels ingenomen door partijen die direct te linken zijn aan bepaalde belangengroepen die niet primair de natuur- en milieuwaarden als leidende
beleidsuitgangspunten hebben, maar hun eigen belangen.

lmb zwanen