lmb governance verantwoording

Transparant Waterschapsbestuur

De Limburgse kiezer heeft volgens Volt recht op duidelijkheid en transparantie. De afgelopen vier jaar is het Waterschap diverse keren op een negatieve wijze in het nieuws gekomen. Steeds speelden er kwesties die met de “oude bestuurscultuur” en “bestuursstructuur” te maken hadden. Volt is voorstander van een transparante overheid, waarin de belangen van
alle burgers worden vertegenwoordigd en waar de burger ook wordt gehoord en juist en goed wordt geïnformeerd. Dat betekent ook dat in rapportages en evaluaties objectieve informatie aan burgers en de media wordt verstrekt en er geen (schijn van) manipulatie van openbare gegevens plaats kan vinden, laat staan de schijn van het bevoordelen van vrienden of
kennissen wordt gewekt.

Het Waterschap moet een betrouwbaar en onafhankelijk bestuursorgaan zijn, dat niet aan de hand loopt van een bepaalde groepering. Het bestuur moet een afspiegeling zijn van de Limburgse samenleving. Daarom worden niet-gebonden vertegenwoordigers, mannen en vrouwen, jong en oud, in het Waterschap erg gemist. Tijd voor de generatie Volt in het Waterschap!