lmb maasduinen

Voor alle inwoners van Limburg

Volt is heel duidelijk in haar standpunt. Volt staat in heel Europa voor natuurinclusiviteit, een integrale visie op klimaat en voor bestuurlijke transparantie. Voor Volt zijn de bouw van een rechtvaardige en duurzame samenleving in Limburg, een economisch sterk Limburg en een slagvaardige en betrouwbare overheid belangrijke doelen. Daarom doet Volt voor het eerst onder eigen naam een gooi naar een of meerdere zetels in het Waterschapsbestuur.
De enorme opgave waar we de komende jaren voor staan vergt een slagvaardige overheid die het voortouw neemt in de grote transities van onze tijd. Het Waterschap – als oudste bestuursorgaan in Nederland - is daarbij een heel belangrijk overheidsorgaan, waar integer en vanuit een integrale visie wordt gewerkt aan een integraal waterbeheer in Limburg.
Daarom is er binnen het Waterschap Limburg een partij nodig die Europees denkt én doet.
Volt kijkt dan ook als vanzelfsprekend over de lands- en provinciegrenzen heen en probeert te leren van onze buren. Volt streeft naar een sterke provincie Limburg langs “Mooder Moas”, midden in het hart van de Euregio.
Verenigd in diversiteit: dat is de kracht van Europa en daarom ook van Limburg. Volt pleit voor een Waterschapsbestuur dat een afspiegeling vormt van de Limburgse samenleving. Dit moet in beleid, in de praktijk en in het gevoel van alle Limburgers terugkomen. Volt vindt het vanzelfsprekend dat politici in hun handel en wandel transparant en betrouwbaar zijn en wil er op toezien dat de politici van het Waterschap zonder eigen belang of belangen van “vrienden” het algemeen belang dienen.

Het wordt tijd voor het beste van Europa in het Waterschap!